Giải thưởng năm
WEVA RuAward 2017
Chuyên ngành đám cưới
10/18
WEVA RuAward 2017 - Colorist đẹp nhất - color reel
WEVA RuAward 2017 - Colorist đẹp nhất - ColorReel
WEVA RuAward 2017 - Colorist đẹp nhất - Color grading // Paramonova movies
WEVA RuAward 2017 - Colorist đẹp nhất - Feels
WEVA RuAward 2017 - Colorist đẹp nhất - kostya & ira
WEVA RuAward 2017 - Colorist đẹp nhất - Wedding day in Italy D+D | Teaser
WEVA RuAward 2017 - Colorist đẹp nhất - outro | color grading
WEVA RuAward 2017 - Colorist đẹp nhất - Showreel 2017 | STUDIO PREMIUM
WEVA RuAward 2017 - Colorist đẹp nhất - Алена & Сергей
WEVA RuAward 2017 - Colorist đẹp nhất - Evgeniy & Anastasia /teaser/
WEVA RuAward 2017 - Colorist đẹp nhất - P&I
WEVA RuAward 2017 - Colorist đẹp nhất - Color grading wedding day
WEVA RuAward 2017 - Colorist đẹp nhất - Showreel 2017

outro | color grading

Videographer Dmitry Pavlov

Mát-xcơ-va, Nga