Giải thưởng năm
WEVA RuAward 2016
Các thể loại đám cưới
1/22
WEVA RuAward 2016 - Hôn ước hay nhất - Фёдор и Екатерина
WEVA RuAward 2016 - Hôn ước hay nhất - D&D
WEVA RuAward 2016 - Hôn ước hay nhất - Burn a flame
WEVA RuAward 2016 - Hôn ước hay nhất - Love Story
WEVA RuAward 2016 - Hôn ước hay nhất - FEEL IT | SOON
WEVA RuAward 2016 - Hôn ước hay nhất - Beauty lives in you
WEVA RuAward 2016 - Hôn ước hay nhất - Daydreaming

Фёдор и Екатерина

Videographer Welcome Films

Mát-xcơ-va, Nga
Dmitry Sedov — 5
Leoš Brabec — 3
Happy Moments — 5
Pedroel Pinto — 5
Riccardo Fasoli — 5
Ricardo Mariga — 4
∑ 27