Giải thưởng năm
WEVA RuAward 2016
Các thể loại đám cưới
2/22
WEVA RuAward 2016 - Hôn ước hay nhất - Фёдор и Екатерина
WEVA RuAward 2016 - Hôn ước hay nhất - D&D
WEVA RuAward 2016 - Hôn ước hay nhất - Burn a flame
WEVA RuAward 2016 - Hôn ước hay nhất - Love Story
WEVA RuAward 2016 - Hôn ước hay nhất - FEEL IT | SOON
WEVA RuAward 2016 - Hôn ước hay nhất - Beauty lives in you
WEVA RuAward 2016 - Hôn ước hay nhất - Daydreaming
WEVA RuAward 2016 - Hôn ước hay nhất - Anya & Roma // Love Story

D&D

Videographer Артём Корчагин

Nizhny Novgorod, Nga
Dmitry Sedov — 4
Leoš Brabec — 5
Happy Moments — 5
Pedroel Pinto — 3
Riccardo Fasoli — 4
Ricardo Mariga — 4
∑ 25