Giải thưởng năm
WEVA RuAward 2016
Các thể loại đám cưới
3/22
WEVA RuAward 2016 - Hôn ước hay nhất - Фёдор и Екатерина
WEVA RuAward 2016 - Hôn ước hay nhất - D&D
WEVA RuAward 2016 - Hôn ước hay nhất - Burn a flame
WEVA RuAward 2016 - Hôn ước hay nhất - Love Story
WEVA RuAward 2016 - Hôn ước hay nhất - FEEL IT | SOON
WEVA RuAward 2016 - Hôn ước hay nhất - Beauty lives in you
WEVA RuAward 2016 - Hôn ước hay nhất - Daydreaming
WEVA RuAward 2016 - Hôn ước hay nhất - Anya & Roma // Love Story
WEVA RuAward 2016 - Hôn ước hay nhất - love-story A&N

Burn a flame

Videographer Origami Group

Mát-xcơ-va, Nga
Dmitry Sedov — 5
Leoš Brabec — 3
Happy Moments — 4
Pedroel Pinto — 4
Riccardo Fasoli — 4
Ricardo Mariga — 3
∑ 23