Giải thưởng năm

WEVARoAward2018

Chuyên ngành đám cưới

SDE Editor hay nhất

6 participants
Description: Video được tạo nên trong ngày cưới với sự tham gia của một đội videographer.
Evaluated: Video được tạo nên trong một đám cưới thật sự.
Duration: maximum 5 minutes.

Ban giám khảo

Stefan Mirea
Trưởng ban giám khảo
Stefan Mirea
ferreiraemaciel.weva.pro/vi/videographer/unikt
Bu-ca-rét, Ru-ma-ni
Organizer of the biggest event for videographers Frame Concept, a popular videographer, shooting in a modern style
Cristi Coman
Cristi Coman
ferreiraemaciel.weva.pro/vi/videographer/cristicoman
Piteşti, Ru-ma-ni
Experienced modern videographer, founder of the video studio, a famous teacher.
Dima Vutcariov
Dima Vutcariov
ferreiraemaciel.weva.pro/vi/videographer/vutkariov
Bu-ca-rét, Ru-ma-ni
Very actively developing videographer from Moldova, teacher, innovator, traveler.
Eduard Carp
Eduard Carp
ferreiraemaciel.weva.pro/vi/videographer/edwardcarp
Braşov, Ru-ma-ni
Popular videographer, shooting in modern style, the author of training for videographers
Darius Cornean
Darius Cornean
ferreiraemaciel.weva.pro/vi/videographer/darius_cornean
Oradea, Ru-ma-ni
5-th place in the list of videographers of Romania, the author's approach, spiritual and beautiful wedding films
Sebastian Nandryka
Trưởng ban giám khảo
Sebastian Nandryka
ferreiraemaciel.weva.pro/vi/videographer/superstudios
Vác-sa-va, Ba Lan
Husband. Father. Traveller. Visual Story Teller. I don’t think I ever chose to become a wedding videographer. It’s destiny that pulled me in this direction.
Alessandro Bordoni Films
Trưởng ban giám khảo
Alessandro Bordoni Films
ferreiraemaciel.weva.pro/vi/videographer/alessandrobordoni
Milan, Ý
The Best Videographer of Italy 2017. With my wife Sole, we live seasonally between Los Angeles and Milan. Together, we travel all over the world filming weddings. Experiencing new cities and cultures has given us an eye and appreciation for beauty.
Dmirty Sedov
Dmirty Sedov
ferreiraemaciel.weva.pro/vi/videographer/sedov
Mát-xcơ-va, Nga
Founder of the WEVA, producer, videographer with 20 years of experience.

Video

Xin lỗi, không tìm được kết quả

Thử dùng tiêu chí tìm kiếm khác