Tài khoản Pro

Điều kiện để tiếp nhận

Để có tài khoản trong ít nhất 2 tháng
Đăng tải các danh mục ít nhất 10 video
Để đạt được yêu cầu đánh giá 0/100%
Videographer Al Agua Cinema
Videographer Alexandru Olteanu
Videographer Junior Acuna
Videographer Dimitris Grigorelis
Videographer Tears Wedding Film
Videographer Alba Renna
Videographer Antonio Leotta
Videographer Carlo Zanetti
Videographer Gilberto Cerrone
Videographer Auguro Weddings
Videographer Alessio Barbieri
Videographer Merak  Studio
Videographer Sergio Goncharoff
Videographer Andrey Ischuk
Videographer M&K  Studio
Videographer Charles-Studio
Videographer Marco De Nigris
Videographer Razvan Cosma
Videographer Family Films
Videographer Ilya Shvyrev
Videographer Ильгиз Замалетдинов
Videographer Claudio Sichel
Videographer Mikhail Kohanyuk
Videographer Gabo Torres
Videographer Plamen Bijev
Videographer Сергей Головня
Videographer Hanns Schmelzer
Videographer Merak  Studio
Videographer Василий Боровой
Videographer Reticências Produções
Videographer Nazar Andrijuk
Videographer Станислав  Воронко
Videographer Demetrios Filmes
Videographer DESIGNPLUS | Mathias Köhler
Videographer Marius  Films
Videographer Daryna Mazur
Videographer Jose Manuel  Domingo
Videographer I Do Films Global
Videographer Horsework Studio
Videographer Pavel Simankov
Videographer Edoardo Ladiana
Videographer max
Videographer Студио Фото Видео Елит
Videographer MDM Wedding_Videography
Videographer Vitalii Lysak
Videographer Salim Aliev
Videographer Sculpting With  Time
Videographer Dima Raduga
Videographer Алексей Гербов
Videographer Сергей Андреев
Videographer Arte Cinematica
Videographer Fabio Stanzione
Videographer Yulia Vopilova
Videographer Skyline Videographer
Videographer Рустам Курбанов
Videographer Evgeny Hollywood
Videographer IVAN MONAGAS STUDIO
Videographer Олег Леднев
Videographer Guillermo Ruiz
Videographer Alex Diaz Films

Ưu điểm

Những người sở hữu tài khoản cao cấp được hiển thị trong danh mục trên tất cả những videographer khác.

Đưa ra tác phẩm mới trong một ngày (đối với những tác phẩm khác trong hai ngày).

Xem người dùng theo dõi bạn.

Không có giới hạn về số lượng tác phẩm trong thông tin của bạn (cho những người khác 15).

Quyền tham gia hàng năm WEVA Award.

Cá nhân hoá thông tin của bạn

Cơ hội để tấn công video của các biên tập viên khác để tham gia vào trận đầu tuần.

Quảng cáo đang xem về việc tìm một người quay phim.