Thi đấu tuần: Hôm nay

Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần:
Videographer Carlos van Oostrum
47
Videographer Juergen Holcik
23
Videographer Oneshchak Production
21
Videographer Patrick M.
20
Videographer PK video Films
16
Videographer Logic FreeMind
16
Videographer Evgeny Hollywood
15
Videographer Medio Limon
14
Videographer Eduard Carp
13
Videographer Henrique Ogata No3 Filmes
11
Videographer Trocin Florin|Lulu Film
11
Videographer GOODzyk production
11
Videographer Al Agua Cinema
10
Videographer Golden Legend
10
Videographer Ivo Vartanian
10
Videographer Bogdan Parfentyev
10
Videographer Vutcariov Dima
9
Videographer Modestino  Iavarone
9
Videographer Vovka Kozubskyy
9
Videographer Evgeniy Romanov
9
30/03 — 05/04/2020
29/03 — 04/04/2020
28/03 — 03/04/2020
27/03 — 02/04/2020
26/03 — 01/04/2020Đã thanh toán
25 — 31/03/2020
24 — 30/03/2020