Filmowiec Alee Tilavaldiev (Fergana, Uzbekistan)
Y+V
Filmowiec Serg Korickiy (Lwów, Ukraina)
N&M
Filmowiec Horizon Production (Czerkasy, Ukraina)
Filmowiec Pavel Grig (Moskwa, Rosja)