Filmowiec Igor Koba (Połtawa, Ukraina)
Filmowiec s89 studio (Gdynia, Polska)
Filmowiec Szymon Budzyn (Kraków, Polska)