Βιντεογράφος Trocin Florin|Lulu Film (Μποτοσάνι, Ρουμανία)
Βιντεογράφος Eduard Carp (Μπράσοβ, Ρουμανία)
Βιντεογράφος Konstantin Kamenetsky (Μόσχα, Ρωσία)
Βιντεογράφος Golden Legend (Κχέρσον, Ουκρανία)
Βιντεογράφος Atis Rotar (Τσερνιβτσί, Ουκρανία)