Ετήσιο βραβείο επαγγελματιών
WEVA UaAward 2018
Τύποι γάμου
4/14
WEVA UaAward 2018 - Η καλύτερη είσοδος - Дорогая, Даша!
WEVA UaAward 2018 - Η καλύτερη είσοδος - Wedding Jamala&Seit-Bekir
WEVA UaAward 2018 - Η καλύτερη είσοδος - O&E
WEVA UaAward 2018 - Η καλύτερη είσοδος - Alex & Alina
WEVA UaAward 2018 - Η καλύτερη είσοδος - Vova & Hoa
WEVA UaAward 2018 - Η καλύτερη είσοδος - Wedding in Kazbegi, Georgia
WEVA UaAward 2018 - Η καλύτερη είσοδος - Свадьба Тани и Дениса
WEVA UaAward 2018 - Η καλύτερη είσοδος - S+O
WEVA UaAward 2018 - Η καλύτερη είσοδος - The mountain between us
WEVA UaAward 2018 - Η καλύτερη είσοδος -  My Everything

Alex & Alina

Βιντεογράφος OMEGA Videostudio

Οδησσός, Ουκρανία
Dmitry Sedov — 8
EMOTiONS PRO — 9
Andriy Synoversky — 7
Anton Yasirov — 8
Egor Puzatov — 7
Alex Rud — 8
Artem Sholomko — 9
Lenny Pellico — 6
∑ 62