Ετήσιο βραβείο επαγγελματιών
WEVA UaAward 2017
Ειδικότητες γάμου
2/10
WEVA UaAward 2017 - Καλύτερος Κολορίστας - Andrew and Alona | The Teaser
WEVA UaAward 2017 - Καλύτερος Κολορίστας - George & Irina
WEVA UaAward 2017 - Καλύτερος Κολορίστας - O&V | Teaser
WEVA UaAward 2017 - Καλύτερος Κολορίστας - S + O
WEVA UaAward 2017 - Καλύτερος Κολορίστας - Alina & Oleh
WEVA UaAward 2017 - Καλύτερος Κολορίστας - Colorist
WEVA UaAward 2017 - Καλύτερος Κολορίστας - Wedding N&Y
WEVA UaAward 2017 - Καλύτερος Κολορίστας - Olena & Julien | Wedding |

George & Irina

Βιντεογράφος John Gostyuk

Τσερνιβτσί, Ουκρανία
Dmitry Sedov — 9
Artem Korchagin — 7
Dreamwood Cinematography — 6
Carlos van Oostrum — 7
Maru Films — 3
George Zorbas — 5
PK video Films — 8
Gione da Silva — 5
∑ 35