Ετήσιο βραβείο επαγγελματιών
WEVA UaAward 2017
Ειδικότητες γάμου
3/10
WEVA UaAward 2017 - Καλύτερος Κολορίστας - Andrew and Alona | The Teaser
WEVA UaAward 2017 - Καλύτερος Κολορίστας - George & Irina
WEVA UaAward 2017 - Καλύτερος Κολορίστας - O&V | Teaser
WEVA UaAward 2017 - Καλύτερος Κολορίστας - S + O
WEVA UaAward 2017 - Καλύτερος Κολορίστας - Alina & Oleh
WEVA UaAward 2017 - Καλύτερος Κολορίστας - Colorist
WEVA UaAward 2017 - Καλύτερος Κολορίστας - Wedding N&Y
WEVA UaAward 2017 - Καλύτερος Κολορίστας - Olena & Julien | Wedding |
WEVA UaAward 2017 - Καλύτερος Κολορίστας - Wedding in Georgia | Oleksandr and Vita

O&V | Teaser

Βιντεογράφος ANDREW SYNOVERSKY

Ιβάνο-Φρανκίφσκ, Ουκρανία
Dmitry Sedov — 9
Artem Korchagin — 7
Dreamwood Cinematography — 4
Carlos van Oostrum — 5
Maru Films — 4
George Zorbas — 4
PK video Films — 7
Gione da Silva — 7
∑ 32