Ετήσιο βραβείο επαγγελματιών
WEVA RuAward 2018
2/29
WEVA RuAward 2018 - Καλύτερος Νέος Επαγγελματίας - ЮЛЯ ДАНЯ СВАДЬБА ЧЕРНОГОРИЯ
WEVA RuAward 2018 - Καλύτερος Νέος Επαγγελματίας - In a Search of Sunset
WEVA RuAward 2018 - Καλύτερος Νέος Επαγγελματίας - Wedding moments
WEVA RuAward 2018 - Καλύτερος Νέος Επαγγελματίας - PAVEL & NELLIE
WEVA RuAward 2018 - Καλύτερος Νέος Επαγγελματίας - | Showreel 2018 | Gorn Films
WEVA RuAward 2018 - Καλύτερος Νέος Επαγγελματίας - Emotional showreel
WEVA RuAward 2018 - Καλύτερος Νέος Επαγγελματίας - SHOWREEL
WEVA RuAward 2018 - Καλύτερος Νέος Επαγγελματίας - Саша и Рената

In a Search of Sunset

Βιντεογράφος Alexander Cherednikov

Μπουρμάνσκ, Ρωσία
Alexander Shnaider — 7
Slava Aramov — 8
Riccardo Fasoli — 8
Ilya Novikov — 8
Dmitry Pavlov — 6
Dima Raduga — 3
Mayeul Kawai-Thevenin — 6
Lenny Pellico — 7
∑ 53