Ετήσιο βραβείο επαγγελματιών
WEVA RuAward 2018
Τύποι γάμου
4/19
WEVA RuAward 2018 - Η καλύτερη είσοδος - ТЫ МОЙ И ТЫ МОЯ
WEVA RuAward 2018 - Η καλύτερη είσοδος - R&A // Norway // Wedding Teaser
WEVA RuAward 2018 - Η καλύτερη είσοδος - Roman & Liza
WEVA RuAward 2018 - Η καλύτερη είσοδος - Crimea
WEVA RuAward 2018 - Η καλύτερη είσοδος - Why do you look at me?
WEVA RuAward 2018 - Η καλύτερη είσοδος - D.A.N.E.
WEVA RuAward 2018 - Η καλύτερη είσοδος - A & N ///LIGHT/HAMBURG///GERMANY//
WEVA RuAward 2018 - Η καλύτερη είσοδος - D // S
WEVA RuAward 2018 - Η καλύτερη είσοδος - Mirroя
WEVA RuAward 2018 - Η καλύτερη είσοδος - Wedding walk reel

Crimea

Βιντεογράφος Jeneva Studio

Μόσχα, Ρωσία
Dmitry Sedov — 8
Alexander Shnaider — 6
EMOTiONS PRO — 7
Riccardo Fasoli — 6
Leonid Smith — 9
Mayeul Kawai-Thevenin — 8
Vika Paramonova — 5
Lenny Pellico — 6
∑ 55