Ετήσιο βραβείο επαγγελματιών
WEVA RuAward 2018
2/27
WEVA RuAward 2018 - Ο καλύτερος Αρραβώνας - ALEXSVETA | история знакомства
WEVA RuAward 2018 - Ο καλύτερος Αρραβώνας - TIME
WEVA RuAward 2018 - Ο καλύτερος Αρραβώνας - one city - one love
WEVA RuAward 2018 - Ο καλύτερος Αρραβώνας - R & D
WEVA RuAward 2018 - Ο καλύτερος Αρραβώνας - Lovestory | Igor & Lena
WEVA RuAward 2018 - Ο καλύτερος Αρραβώνας - Alex & Kate
WEVA RuAward 2018 - Ο καλύτερος Αρραβώνας - ТЫ МОЙ И ТЫ МОЯ
WEVA RuAward 2018 - Ο καλύτερος Αρραβώνας - into the jungle

TIME

Βιντεογράφος Alexey Gerbov

Μόσχα, Ρωσία
Dmitry Sedov — 10
Riccardo Fasoli — 7
Roman Khlyustov — 8
Welcome Films — 10
Leonid Smith — 9
Mayeul Kawai-Thevenin — 5
Vika Paramonova — 5
Lenny Pellico — 6
∑ 60