Ετήσιο βραβείο επαγγελματιών
WEVA RuAward 2018
4/36
WEVA RuAward 2018 - Καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος της χρονιάς - MAX PLUS LENA \ SHORT MOVIE
WEVA RuAward 2018 - Καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος της χρονιάς - rEVOLution
WEVA RuAward 2018 - Καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος της χρονιάς - FOR ONLY YOU
WEVA RuAward 2018 - Καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος της χρονιάς - Crimea seclusion
WEVA RuAward 2018 - Καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος της χρονιάς - Beauty
WEVA RuAward 2018 - Καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος της χρονιάς - In a Search of Sunset
WEVA RuAward 2018 - Καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος της χρονιάς - | a lot light love | Gorn Films |
WEVA RuAward 2018 - Καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος της χρονιάς - TO FIND EACH OTHER
WEVA RuAward 2018 - Καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος της χρονιάς - PAVEL & NELLIE
WEVA RuAward 2018 - Καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος της χρονιάς - Yuri & Galana / Soltice day

Crimea seclusion

Βιντεογράφος Emil Malkovsky

Βορονέζ, Ρωσία
Slava Aramov — 7
Riccardo Fasoli — 7
Ilya Novikov — 8
Dmitry Pavlov — 9
Dima Raduga — 3
Mayeul Kawai-Thevenin — 7
Vika Paramonova — 7
Lenny Pellico — 7
∑ 55