Ετήσιο βραβείο επαγγελματιών
WEVA RuAward 2017
Ειδικότητες γάμου
9/18
WEVA RuAward 2017 - Καλύτερος Κολορίστας - Color Correction Reel
WEVA RuAward 2017 - Καλύτερος Κολορίστας - color reel
WEVA RuAward 2017 - Καλύτερος Κολορίστας - ColorReel
WEVA RuAward 2017 - Καλύτερος Κολορίστας - Color grading // Paramonova movies
WEVA RuAward 2017 - Καλύτερος Κολορίστας - Feels
WEVA RuAward 2017 - Καλύτερος Κολορίστας - kostya & ira
WEVA RuAward 2017 - Καλύτερος Κολορίστας - Wedding day in Italy D+D | Teaser
WEVA RuAward 2017 - Καλύτερος Κολορίστας - outro | color grading
WEVA RuAward 2017 - Καλύτερος Κολορίστας - Showreel 2017 | STUDIO PREMIUM
WEVA RuAward 2017 - Καλύτερος Κολορίστας - Алена & Сергей
WEVA RuAward 2017 - Καλύτερος Κολορίστας - Evgeniy & Anastasia /teaser/
WEVA RuAward 2017 - Καλύτερος Κολορίστας - P&I
WEVA RuAward 2017 - Καλύτερος Κολορίστας - Color grading wedding day

Wedding day in Italy D+D | Teaser

Βιντεογράφος Sem-V STUDIO

Μόσχα, Ρωσία