Ετήσιο βραβείο επαγγελματιών
WEVA RuAward 2016
Τύποι γάμου
3/14
WEVA RuAward 2016 - Η καλύτερη είσοδος - You live
WEVA RuAward 2016 - Η καλύτερη είσοδος - Свадьба Павел и Елена
WEVA RuAward 2016 - Η καλύτερη είσοδος - INSPIRED BLACK
WEVA RuAward 2016 - Η καλύτερη είσοδος - Rock & Love
WEVA RuAward 2016 - Η καλύτερη είσοδος - Aleksey & Lolita
WEVA RuAward 2016 - Η καλύτερη είσοδος - Ilya & Dasha
WEVA RuAward 2016 - Η καλύτερη είσοδος - Damir & Madina // Pre-wedding
WEVA RuAward 2016 - Η καλύτερη είσοδος - Wedding walk reel 2015
WEVA RuAward 2016 - Η καλύτερη είσοδος - Gabib and Indira

INSPIRED BLACK

Βιντεογράφος Boris Komarov

Τσεμποξάρι, Ρωσία
Dmitry Sedov — 3
Antonio F. Morenilla — 3
Bojan Mitkovski — 4
Happy Moments — 4
Pedroel Pinto — 4
Riccardo Fasoli — 3
Ricardo Mariga — 4
∑ 25