Ετήσιο βραβείο επαγγελματιών
WEVA RuAward 2016
Ειδικότητες γάμου
2/8
WEVA RuAward 2016 - Καλύτερο Πιλοτικό - Pilot Reel
WEVA RuAward 2016 - Καλύτερο Πιλοτικό - Showreel 2016
WEVA RuAward 2016 - Καλύτερο Πιλοτικό - Максим и Екатерина - Love Story (France,Nice)
WEVA RuAward 2016 - Καλύτερο Πιλοτικό - Olga & Dmitry - wedding preview
WEVA RuAward 2016 - Καλύτερο Πιλοτικό - "3min cut" version of Summer Weddings
WEVA RuAward 2016 - Καλύτερο Πιλοτικό - Андрей & Тома
WEVA RuAward 2016 - Καλύτερο Πιλοτικό - Wedding aeroreel
WEVA RuAward 2016 - Καλύτερο Πιλοτικό - Teaser

Showreel 2016

Βιντεογράφος Сергей Андреев

Μόσχα, Ρωσία
Dmitry Sedov — 4
Antonio F. Morenilla — 3
Leoš Brabec — 3
Bojan Mitkovski — 5
Pedroel Pinto — 4
Riccardo Fasoli — 4
Ricardo Mariga — 3
∑ 26