Ετήσιο βραβείο επαγγελματιών
WEVA RuAward 2016
Ειδικότητες γάμου
1/24
WEVA RuAward 2016 - Καλύτερος Κολορίστας - #BolshoiWedding Artem&Anna.
WEVA RuAward 2016 - Καλύτερος Κολορίστας - Sister, we are family
WEVA RuAward 2016 - Καλύτερος Κολορίστας - Anya & Roma // Love Story
WEVA RuAward 2016 - Καλύτερος Κολορίστας - Rock & Love
WEVA RuAward 2016 - Καλύτερος Κολορίστας - Together
WEVA RuAward 2016 - Καλύτερος Κολορίστας - Александр и Дарья - свадьба в Греции, о.Санторини
WEVA RuAward 2016 - Καλύτερος Κολορίστας - Nazar & Olga - wedding day

#BolshoiWedding Artem&Anna.

Βιντεογράφος Сергей Андреев

Μόσχα, Ρωσία
Dmitry Sedov — 4
Antonio F. Morenilla — 5
Mirea Stefan — 5
Pedroel Pinto — 3
Valerio Magliano — 4
Riccardo Fasoli — 5
Ricardo Mariga — 4
Al Agua Cinema — 5
∑ 35