Ετήσιο βραβείο επαγγελματιών
WEVA RoAward 2018
1/2
WEVA RoAward 2018 - Καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος της χρονιάς - For our love’s sake | Cristina & Ionut
WEVA RoAward 2018 - Καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος της χρονιάς - Diana & Paul Wedding Day Teaser

For our love’s sake | Cristina & Ionut

Βιντεογράφος John Caveschi

Ιάσιο, Ρουμανία
Stefan Mirea — 8
Igor Catrinescu — 8
Sebastian Nandryka — 7
AlexRud Films — 9
Adrian Ungureanu — 6
Alessandro Bordoni Films — 6
Florin Roșu — 9
Dima Vutcariov — 8
∑ 61