Ετήσιο βραβείο επαγγελματιών
WEVA PlAward 2017
Ειδικότητες γάμου
5/5
WEVA PlAward 2017 - Καλύτερο Πιλοτικό - A mysterious pilot of a wedding film
WEVA PlAward 2017 - Καλύτερο Πιλοτικό - Klaudia & Robert
WEVA PlAward 2017 - Καλύτερο Πιλοτικό - Ewa i Damian
WEVA PlAward 2017 - Καλύτερο Πιλοτικό - Sonia & Jan
WEVA PlAward 2017 - Καλύτερο Πιλοτικό - K + K Wedding teaser

K + K Wedding teaser

Βιντεογράφος Studio Styl

Κιέλτσε, Πολωνία
Dmitry Sedov — 4
Reticências Produções — 3
La fabriqueta films — 5
Welcome Films — 2
Elton Sabatino — 4
Diego Ortuso — 2
George Zorbas — 2
Gione da Silva — 2
∑ 24