Ετήσιο βραβείο επαγγελματιών
WEVA PlAward 2017
Ειδικότητες γάμου
2/5
WEVA PlAward 2017 - Καλύτερο Πιλοτικό - A mysterious pilot of a wedding film
WEVA PlAward 2017 - Καλύτερο Πιλοτικό - Klaudia & Robert
WEVA PlAward 2017 - Καλύτερο Πιλοτικό - Ewa i Damian
WEVA PlAward 2017 - Καλύτερο Πιλοτικό - Sonia & Jan
WEVA PlAward 2017 - Καλύτερο Πιλοτικό - K + K Wedding teaser

Klaudia & Robert

Βιντεογράφος PK video Films

Κρακοβία, Πολωνία
Dmitry Sedov — 7
Reticências Produções — 6
La fabriqueta films — 7
Welcome Films — 7
Elton Sabatino — 6
Diego Ortuso — 4
George Zorbas — 2
Gione da Silva — 4
∑ 43