Ετήσιο βραβείο επαγγελματιών
WEVA ItAward 2018
5/15
WEVA ItAward 2018 - Καλύτερος Νέος Επαγγελματίας - Good Times for Dreamers
WEVA ItAward 2018 - Καλύτερος Νέος Επαγγελματίας - Sarah & Feliphe - Closer
WEVA ItAward 2018 - Καλύτερος Νέος Επαγγελματίας - Elopement in Santorini
WEVA ItAward 2018 - Καλύτερος Νέος Επαγγελματίας - Gheny & Federica // Wedding in Apulia
WEVA ItAward 2018 - Καλύτερος Νέος Επαγγελματίας - Dopoguerra
WEVA ItAward 2018 - Καλύτερος Νέος Επαγγελματίας - T I M E L E S S // Antonio and Giulia TEASER
WEVA ItAward 2018 - Καλύτερος Νέος Επαγγελματίας - ★★ Liam And Kara★★ Love In Apulia
WEVA ItAward 2018 - Καλύτερος Νέος Επαγγελματίας - Alessandro and Dafne // a black and white film
WEVA ItAward 2018 - Καλύτερος Νέος Επαγγελματίας - Together through Life
WEVA ItAward 2018 - Καλύτερος Νέος Επαγγελματίας - I will be with you forever
WEVA ItAward 2018 - Καλύτερος Νέος Επαγγελματίας - Wedding Trailer k // J

Dopoguerra

Βιντεογράφος ONdigital video

Κοσέντζα, Ιταλία
Alexander Schneider — 9
Fabio Stanzione — 8
Daniele Donati — 7
Riccardo Fasoli — 7
Sandra Skroblies — 6
Alessio Martinelli — 8
Daniel Carvajal — 7
Lenny Pellico — 6
∑ 58