Ετήσιο βραβείο επαγγελματιών
WEVA ItAward 2018
Κύριες υποψηφιότητες
1/40
WEVA ItAward 2018 - Καλύτερος Βιντεογράφος - 4 Elements Of Love - Maria Carolina & Rodrigo
WEVA ItAward 2018 - Καλύτερος Βιντεογράφος - MY DESTINY ☆☆☆ ALEXANDER E ELISA ☆☆☆ 30.4.2018 //
WEVA ItAward 2018 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Ama Me Fideliter
WEVA ItAward 2018 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Sayaka & Ryan | Como Lake, Italy
WEVA ItAward 2018 - Καλύτερος Βιντεογράφος - JUST A DREAM?
WEVA ItAward 2018 - Καλύτερος Βιντεογράφος - ...and the emotions
WEVA ItAward 2018 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Wedding | Epic Love

4 Elements Of Love - Maria Carolina & Rodrigo

Βιντεογράφος Emanuele Mura

Αρέτσο, Ιταλία
Dmitry Sedov — 8
Fabio Stanzione — 10
Daniele Donati — 9
Riccardo Fasoli — 9
Alessandro Bordoni — 7
Alessio Martinelli — 9
Daniel Carvajal — 8
Lenny Pellico — 8
∑ 68