Ετήσιο βραβείο επαγγελματιών
WEVA ItAward 2018
Ειδικότητες γάμου
2/12
WEVA ItAward 2018 - Καλύτερος SDE-δημιουργός - HAPPINESS
WEVA ItAward 2018 - Καλύτερος SDE-δημιουργός - SDE // DONATO ♥︎ MELISSA // 21.09.2018
WEVA ItAward 2018 - Καλύτερος SDE-δημιουργός - Eremo della Maddalena, Monterosso Italy
WEVA ItAward 2018 - Καλύτερος SDE-δημιουργός - When a Moment is Already a Film
WEVA ItAward 2018 - Καλύτερος SDE-δημιουργός - Cristina e Paolo // siamo le tessere che completano il puzzle della nostra vita
WEVA ItAward 2018 - Καλύτερος SDE-δημιουργός - Destination Wedding | Harriet & Rob
WEVA ItAward 2018 - Καλύτερος SDE-δημιουργός - Stefano e Alessia // Same Day Edit
WEVA ItAward 2018 - Καλύτερος SDE-δημιουργός - SDE // Cinzia e Lorenzo

SDE // DONATO ♥︎ MELISSA // 21.09.2018

Βιντεογράφος Giancarlo De Vita

Amalfi, Ιταλία
Artur Prihodkin — 6
Alexander Schneider — 6
Daniele Donati — 7
Riccardo Fasoli — 6
Rustam Kurbanov — 7
Alessio Martinelli — 7
Daniel Carvajal — 8
Lenny Pellico — 6
∑ 53