Ετήσιο βραβείο επαγγελματιών
WEVA ItAward 2018
Ειδικότητες γάμου
3/11
WEVA ItAward 2018 - Καλύτερο Πιλοτικό - Teaser Wedding \ Mauro & Selena // Monastero Fortezza Santo Spirito
WEVA ItAward 2018 - Καλύτερο Πιλοτικό - A different point of view
WEVA ItAward 2018 - Καλύτερο Πιλοτικό - ★★★ MARIO + ROBERTA ★★★ // ENGAGEMENT //
WEVA ItAward 2018 - Καλύτερο Πιλοτικό - ★★★ ALBERTO & PAULINA ★★★
WEVA ItAward 2018 - Καλύτερο Πιλοτικό - Ti Amo Follemente Tantissimo
WEVA ItAward 2018 - Καλύτερο Πιλοτικό - Castle of Love | Claire & Niall Weddin in Torre Alfina , Orvieto
WEVA ItAward 2018 - Καλύτερο Πιλοτικό - Showreel 2018
WEVA ItAward 2018 - Καλύτερο Πιλοτικό - Mjriam e Giuseppe
WEVA ItAward 2018 - Καλύτερο Πιλοτικό - Showreel

★★★ MARIO + ROBERTA ★★★ // ENGAGEMENT //

Βιντεογράφος Giancarlo De Vita

Amalfi, Ιταλία
Artur Prihodkin — 7
Alexander Schneider — 7
Fabio Stanzione — 9
Riccardo Fasoli — 7
Alessandro Bordoni — 8
Daniel Carvajal — 7
Alex Douglas — 7
Lenny Pellico — 7
∑ 59