Ετήσιο βραβείο επαγγελματιών
WEVA ByAward 2017
Κύριες υποψηφιότητες
5/11
WEVA ByAward 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Alex & Darya
WEVA ByAward 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - ATMOSPHERIC (English subtitles)
WEVA ByAward 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Overcome
WEVA ByAward 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Константин&Мария
WEVA ByAward 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Sergey and Svetlana
WEVA ByAward 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Pentalogy | (WEVA ver.)
WEVA ByAward 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Maria & Nikolay
WEVA ByAward 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Dance of two souls
WEVA ByAward 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Konstantin & Svetlana | The Highlights
WEVA ByAward 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Spectrum
WEVA ByAward 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Wedding in Castell de Santa Florentina

Sergey and Svetlana

Βιντεογράφος Kirill Savitsky

Μινσκ, Λευκορωσία
Dmitry Sedov — 8
Reticencias Production — 9
Elton Sabatino — 6
Rustam Kurbanov — 6
Maru Films — 4
George Zorbas — 5
PK video Films — 8
Sharrone Calafiore — 6
∑ 52