Ετήσιο βραβείο επαγγελματιών
WEVA ByAward 2017
Κύριες υποψηφιότητες
6/11
WEVA ByAward 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Alex & Darya
WEVA ByAward 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - ATMOSPHERIC (English subtitles)
WEVA ByAward 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Overcome
WEVA ByAward 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Константин&Мария
WEVA ByAward 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Sergey and Svetlana
WEVA ByAward 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Pentalogy | (WEVA ver.)
WEVA ByAward 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Maria & Nikolay
WEVA ByAward 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Dance of two souls
WEVA ByAward 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Konstantin & Svetlana | The Highlights
WEVA ByAward 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Spectrum
WEVA ByAward 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Wedding in Castell de Santa Florentina

Pentalogy | (WEVA ver.)

Βιντεογράφος Sergei Checha

Μινσκ, Λευκορωσία