Ετήσιο βραβείο επαγγελματιών
WEVA ByAward 2017
Κύριες υποψηφιότητες
3/9
WEVA ByAward 2017 - Καλύτερος Μοντέρ - Overcome
WEVA ByAward 2017 - Καλύτερος Μοντέρ - Миша+Соня
WEVA ByAward 2017 - Καλύτερος Μοντέρ - Knightly Wedding
WEVA ByAward 2017 - Καλύτερος Μοντέρ - GRAVITY. (SHORT VER.)
WEVA ByAward 2017 - Καλύτερος Μοντέρ - /// V & Z /// TIME ///
WEVA ByAward 2017 - Καλύτερος Μοντέρ - Igor and Kate
WEVA ByAward 2017 - Καλύτερος Μοντέρ - Anticipation
WEVA ByAward 2017 - Καλύτερος Μοντέρ - RAINBOW
WEVA ByAward 2017 - Καλύτερος Μοντέρ - Helmut & Natali “Beyond the Blue Sky”

Knightly Wedding

Βιντεογράφος Two Kings Studio

Μινσκ, Λευκορωσία
Dmitry Sedov — 9
Reticencias Production — 5
Elton Sabatino — 5
Rustam Kurbanov — 6
Maru Films — 8
George Zorbas — 5
PK video Films — 8
Sharrone Calafiore — 7
∑ 53