Ετήσιο βραβείο επαγγελματιών
WEVA BalkanAward 2017
Κύριες υποψηφιότητες
3/24
WEVA BalkanAward 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Cristiana + Filip | Wedding Film
WEVA BalkanAward 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Ela & Adi
WEVA BalkanAward 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Georg and Julia
WEVA BalkanAward 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - LOVE IN STORM
WEVA BalkanAward 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - How Deep Is Your Love …
WEVA BalkanAward 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - wedding | b+a | primefilms
WEVA BalkanAward 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Alexandra + Marian - love for love
WEVA BalkanAward 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - Sarah & Jonathan
WEVA BalkanAward 2017 - Καλύτερος Βιντεογράφος - I.D. Brothers Pro

Georg and Julia

Βιντεογράφος Dima Vutcariov

Βουκουρέστι, Ρουμανία
Dmitry Sedov — 10
Artem Korchagin — 8
Bojan Mitkovski — 10
Studio Boutique — 6
Sergey Andreev — 3
Maru Films — 3
Ninoslav Stojanovic — 9
Sharrone Calafiore — 7
∑ 56