Ετήσιο βραβείο επαγγελματιών
WEVA Award 2018
3/196
WEVA Award 2018 - Οι καλύτερες στιγμές - Jess+Seb
WEVA Award 2018 - Οι καλύτερες στιγμές - Elope in Tuscany
WEVA Award 2018 - Οι καλύτερες στιγμές - ValyaAnya // ElectricLove // Mallorca, Spain
WEVA Award 2018 - Οι καλύτερες στιγμές - My Cleopatra
WEVA Award 2018 - Οι καλύτερες στιγμές - A New York Fashion Photographer's Wedding
WEVA Award 2018 - Οι καλύτερες στιγμές - #teplonashihdnei
WEVA Award 2018 - Οι καλύτερες στιγμές - Shanta + Tim - from Australia to India
WEVA Award 2018 - Οι καλύτερες στιγμές - Леша и Таня
WEVA Award 2018 - Οι καλύτερες στιγμές - Morocco Wedding

ValyaAnya // ElectricLove // Mallorca, Spain

Βιντεογράφος Рустам Курбанов

Μόσχα, Ρωσία
Dmitry Sedov — 9
Luz Casal — 10
Alex Colom — 6
Riccardo Fasoli — 9
Sergei Checha — 8
Lenny Pellico — 8
∑ 50