Ετήσιο βραβείο επαγγελματιών
WEVA Award 2018
5/99
WEVA Award 2018 - Ο καλύτερος Αρραβώνας - Languor souls
WEVA Award 2018 - Ο καλύτερος Αρραβώνας - Alina & Vladimir | Love Story
WEVA Award 2018 - Ο καλύτερος Αρραβώνας - The Request
WEVA Award 2018 - Ο καλύτερος Αρραβώνας - Your art of love
WEVA Award 2018 - Ο καλύτερος Αρραβώνας - Edward & Anna
WEVA Award 2018 - Ο καλύτερος Αρραβώνας - to the stars and back
WEVA Award 2018 - Ο καλύτερος Αρραβώνας - R & D
WEVA Award 2018 - Ο καλύτερος Αρραβώνας - L'isola delle Spezie
WEVA Award 2018 - Ο καλύτερος Αρραβώνας - LoveStory
WEVA Award 2018 - Ο καλύτερος Αρραβώνας - Best Engagement
WEVA Award 2018 - Ο καλύτερος Αρραβώνας - The way of love | Live story

Edward & Anna

Βιντεογράφος Artur Prihodkin

Κρασνοντάρ, Ρωσία
Dmitry Sedov — 9
Luz Casal — 9
Lukasz Kujawski — 5
Riccardo Fasoli — 7
Priscilla Torres & Diego Alcalde — 8
Lenny Pellico — 7
∑ 45