Ετήσιο βραβείο επαγγελματιών
WEVA Award 2018
1/99
WEVA Award 2018 - Ο καλύτερος Αρραβώνας - Languor souls
WEVA Award 2018 - Ο καλύτερος Αρραβώνας - Alina & Vladimir | Love Story
WEVA Award 2018 - Ο καλύτερος Αρραβώνας - The Request
WEVA Award 2018 - Ο καλύτερος Αρραβώνας - Your art of love
WEVA Award 2018 - Ο καλύτερος Αρραβώνας - Edward & Anna
WEVA Award 2018 - Ο καλύτερος Αρραβώνας - to the stars and back
WEVA Award 2018 - Ο καλύτερος Αρραβώνας - R & D

Languor souls

Βιντεογράφος Rustam Kurbanov

Μόσχα, Ρωσία
Dmitry Sedov — 10
Luz Casal — 10
Lukasz Kujawski — 6
Riccardo Fasoli — 9
Priscilla Torres & Diego Alcalde — 8
Lenny Pellico — 7
∑ 50