Výroční cena profesionálů
WEVA RuAward 2016
Hlavní kategorie
2/27
WEVA RuAward 2016 - Nejlepší kameraman - Anya & Roma // Love Story
WEVA RuAward 2016 - Nejlepší kameraman - Showreel 2016
WEVA RuAward 2016 - Nejlepší kameraman - NOIR Films Showreel - all about us
WEVA RuAward 2016 - Nejlepší kameraman - Together
WEVA RuAward 2016 - Nejlepší kameraman - “Your Love is a Precious Stone for Me”
WEVA RuAward 2016 - Nejlepší kameraman - Showreel Story
WEVA RuAward 2016 - Nejlepší kameraman - showreel 2016
WEVA RuAward 2016 - Nejlepší kameraman - Daniil & Valeria

Showreel 2016

Videographer Андрей Неверовский

Petrohrad, Rusko
Dmitry Sedov — 4
Antonio F. Morenilla — 3
Leoš Brabec — 3
Bojan Mitkovski — 4
Pedroel Pinto — 5
Riccardo Fasoli — 5
Ricardo Mariga — 4
Al Agua Cinema — 3
∑ 31