Výroční cena profesionálů
WEVA PlAward 2017
Hlavní kategorie
1/12
WEVA PlAward 2017 - Nejlepší úprava videa - Monia | Tomek - A Crazy Kind of Love
WEVA PlAward 2017 - Nejlepší úprava videa - Agata & Damian in Iceland
WEVA PlAward 2017 - Nejlepší úprava videa - Fulfilled Dreams | K&N
WEVA PlAward 2017 - Nejlepší úprava videa - Justi & Lolek
WEVA PlAward 2017 - Nejlepší úprava videa - Emila & Konrad - Summer of Love
WEVA PlAward 2017 - Nejlepší úprava videa - Wedding under sky... October night.
WEVA PlAward 2017 - Nejlepší úprava videa - Super8 film in Marry Me Studio short

Monia | Tomek - A Crazy Kind of Love

Videographer Low Light Productions

Gdaňsk, Polsko
Dmitry Sedov — 10
Reticências Produções — 8
La fabriqueta films — 9
Welcome Films — 7
Elton Sabatino — 5
Diego Ortuso — 5
George Zorbas — 7
Gione da Silva — 10
∑ 61