Výroční cena profesionálů
WEVA ItAward 2018
Hlavní kategorie
2/33
WEVA ItAward 2018 - Nejlepší kameraman - Ama Me Fideliter
WEVA ItAward 2018 - Nejlepší kameraman - EMANUELE MURA - WEDDING REEL
WEVA ItAward 2018 - Nejlepší kameraman - MY DESTINY ☆☆☆ ALEXANDER E ELISA ☆☆☆ 30.4.2018 //
WEVA ItAward 2018 - Nejlepší kameraman - SAVE ME, MARRY ME
WEVA ItAward 2018 - Nejlepší kameraman - Saebina & Aaron | Salzburg, Austria
WEVA ItAward 2018 - Nejlepší kameraman - "Hold me Tight"
WEVA ItAward 2018 - Nejlepší kameraman - Alessia e Roberto // Lago Maggiore
WEVA ItAward 2018 - Nejlepší kameraman - Together through Life

EMANUELE MURA - WEDDING REEL

Videographer Emanuele Mura

Arezzo, Itálie
Dmitry Sedov — 10
Fabio Stanzione — 10
Daniele Donati — 8
Riccardo Fasoli — 6
Alessandro Bordoni — 8
Alessio Martinelli — 8
Daniel Carvajal — 9
Lenny Pellico — 7
∑ 66